google4a7bfff51fbfb056.html

Geen categorie

De vereniging heeft op maandag 2 maart weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering werd bijgewoond door 76 leden.

Na de opening werd eerst stilgestaan bij het overlijden van drie leden van de vereniging.
Vervolgens werd de agenda afgewerkt.

De notulen van de ALV van 2019 werd zonder opmerkingen aangenomen en ook het door de secretaris opgestelde Jaarverslag 2019 werd zonder commentaar  aangehoord.

De kascontrolecommissie (Jolanda Arendts en Arie Spier) verklaarde bij monde van Jolanda dat de boekhouding was gecontroleerd en in orde was bevonden. Jolanda werd bedankt voor haar diensten en Wim Kroon meldde zich om samen met Arie de kas in 2021 te controleren.

Vervolgens werd de financiële status doorgenomen. Deze is gezond en over de uitleg van de penningmeester waren geen opmerkingen. Ook de begroting voor 2020 werd zonder commentaar geaccepteerd.
De contributie voor 2021 kan blijven staan op € 17,00 per are.

Bestuursverkiezing
Evert Onink stelde zich herkiesbaar als penningmeester, hetgeen enigszins bijzonder is omdat hij geen tuin meer heeft en daardoor eigenlijk geen lid van de vereniging meer is. Een virtuele tuin kan volgens de aanwezige leden de oplossing bieden, waarmee iedereen akkoord kon gaan. Evert werd hierna unaniem herkozen.
Ellen Molhoek en Jeanet Hamer hebben na zes jaar hun bestuursfunctie neergelegd. De voorzitter bedankte hen hartelijk voor hun inbreng, hetgeen vergezeld ging van bloemen en een cadeaubon. Hun plaats wordt ingenomen door Adolf Bessembinders en Harm Jan ten Napel. De voorzitter gaf hierbij aan dat de vrouwelijke inbreng hiermee voorlopig ten einde is, hetgeen hij zeer betreurde omdat de dames vaak een andere en verfrissende kijk op de zaken inbrachten.

In de rondvraag werd indringend gevraagd om meer toezicht op het onderhoud van de tuinen. De voorzitter beloofde dat hier meer werk van gemaakt zal worden.

Klusdag
Er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud op de tuinen. Op zaterdag 11 april organiseren we een klusdag. Het bestuur inventariseert de klussen en stuurt een uitnodiging aan alle leden. We hopen op een grote opkomst.

Het eerste gedeelte van de ALV werd afgesloten met een leuk filmpje van Kooten en De Bie over de volkstuinen. Dit kon iedereen goed waarderen.

Staatsbosbeheer
Na de pauze was het woord aan Harco Bergman, boswachter bij Staatsbosbeheer. In een presentatie met fantastische foto’s gaf hij een inkijkje in de werkzaamheden van een boswachter en de activiteiten van Staatsbosbeheer. Daarnaast liet hij zien welk een bijzondere en unieke cultuur en natuur we hebben in het Kuinder Bos. Wie niet op de ALV geweest is, heeft echt heel veel gemist.

De avond werd traditiegetrouw afgesloten met de verloting, waarbij iedereen een prijs(je) kreeg en nagenoeg iedereen naar huis ging met een zak uien van Waterman Onions BV.

 

 

 

 

De Vereniging voor Volkstuinrecreatie in Emmeloord houdt a.s. maandag, 2 maart 2020, de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in MFC Nieuw Jeruzalemkerk, Corn. Dirkzplein 10 in Emmeloord.
Aanvang 19.45 uur.
Na het officiële gedeelte houdt dhr. Harko Bergman van Staatsbosbeheer een interessante lezing.
De bijeenkomst staat open voor alle leden en hun gezinsleden.

Agenda (ligt ook bij de ingang van de vergaderzaal.

Agenda jaarvergadering 2020

De Volkstuinvereniging Emmeloord heeft sinds vandaag een eigen pagina op Facebook.

Op deze pagina willen we korte berichten plaatsen. Dat zijn nieuwtjes, tips, leuke foto’s en andere wetenswaardigheden.
Heb je iets dat het vermelden waard is? Mail het naar info@onink.com.

 

Wij (de natuur) hebben ze hard nodig voor de bestuiving en bevruchting. Maar de bijen doen het alleen voor een beloning in de vorm van honing, en dus komen ze alleen als de juiste bloemen en planten in de buurt zijn.

Bijenhouder Arie Koster heeft een mooie presentatie gemaakt met – naast interessante informatie – tal van tips om het de bestuivende insecten gemakkelijk te maken.

De lijst met gewassen die voor bestuivende insecten nuttig zijn en op de volkstuinen kunnen worden geteeld, is zeer uitgebreid. Gelukkig kunnen we op de website van Permacultuur Nederland gemakkelijk de Nederlandse eetbare planten vinden. Er kan daar op diverse manieren gesorteerd worden, waaronder op vlinder- en bijenplant. Ook de groenbemesters zijn op deze wijze gemakkelijk te vinden.
Arie Koster noemt in zijn presentatie ook al veel drachtplanten.

Over het algemeen worden tuinkruiden (bieslook, dille, kervel, dragon, komkommerkruid (borage), karwij, koriander, artisjok, lavendel, citroenmelisse, munt, marjolein, bonenkruid, tijm, enzovoort) heel goed door de bestuivende insecten bevlogen.

Het bedrijf Profytodsd in Emmeloord levert een zaadmengsel, Flower Bee genaamd, dat als groenbemester 58% gele mosterd, 18% bladrammenas, 12% phacelia en 12% Alexandrijnse klaver bevat. Het bestuur zal onderzoeken of dit mengsel centraal aangekocht kan worden.

Hier en daar wat koolsoorten tot bloei laten komen is ook erg nuttig voor de bestuivende insecten en dat leidt ook nog eens tot een verrassend mooie aanblik.

Braakliggende volkstuin percelen kunnen worden ingezaaid met Groot Afrikaantje (Tagetes Erecta) en dan de enkelbloemige soorten. Deze Afrikaan is goed tegen bodemmoeheid. Ook andere Afrikaantjes zijn een nuttig gewas (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaantje).

Verder kunnen we ook eens experimenteren met het winnen van oorspronkelijk en niet veredeld zaad. Daarvoor zullen we op zoek moeten gaan naar oude rassen. Financieel is dat niet interessant maar het geeft wel veel voldoening om te weten dat het eigen gewonnen zaad niet behandeld en/of veredeld is en dus ook het volgende jaar weer een goed  en smakelijk resultaat geeft. Zie in dit kader: https://www.mmv.nl/nieuws/baby%E2%80%99s-wennen-niet-aan-bitter-door-zoete-potjes.

En tot slot: gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Tuinieren op 100 m² moet toch kunnen zonder kunstmest, Monsanto, Syngenta en Bayer?

Kijk hier voor de presentatie van Arie  Koster: Bijen_Volkstuinen

Bron: Peter IJzerman

 

Volgens de regels was elke tuinder, die een tuin had langs de openbare weg, verplicht aan de buitenkant van zijn hek een strook van 50 cm breed zwart te houden.
Nu er een nieuw hek geplaatst is, is deze strook smaller geworden (de meeste tuinders hebben er zo’n 30 cm bij gekregen), en wordt de strook niet meer bijgehouden.

Reden om deze strook zwart te houden: de gemeente maait de parkeerstrook regelmatig, maar kan niet te dicht bij het hek komen. Daardoor ontstaat er een strookje met doorgroeiend gras en onkruid; een lelijk gezicht en geen visitekaartje voor de volkstuinen.
Een tweede reden om de strook zwart te houden is dat we zo kunnen zien of de konijnen proberen onder het hek door te graven.

Voor dit jaar vraagt het bestuur aan de tuinders die in West hun tuin langs de openbare weg hebben, om een strook van 50 cm aan de buitenzijde van het hek zwart te maken (zie voorbeeld). Volgend jaar zal hierop bij de schouw gecontroleerd worden.

IMG_2730

Conform het besluit van de ledenvergadering van 9 maart jl., en op voorstel van het bestuur, hebben voorzitter Jan Simonse en penningmeester Evert Onink onlangs de toegangswegen naar de beide volkstuincomplexen van een naam voorzien.
Het voorstel van het bestuur kwam na het aftreden van Evert Uitslag als voorzitter en Klaas de Vries als secretaris. Beide leden hebben respectievelijk 18 en 17 jaar deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de vereniging. Evert Uitslag is daarbij nog steeds secretaris/penningmeester van de overkoepelende Bond van Volkstuinders in de Noordoostpolder.

Voor hun vele inspanningen voor de vereniging over deze lange periode heeft het bestuur gemeend haar waardering te moeten tonen. De toegangsweg naar Zuid heet nu het Evert Uitslagpad, en de weg langs het tuincomplex in West heet voortaan de Klaas de Vriesweg.

De penningmeester schroeft het bord inh West aan de paaltjes.

De penningmeester schroeft het bord in West aan de paaltjes.

Het straatnaambord.

Het straatnaambord van oud-secretaris Klaas de vries.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.