google4a7bfff51fbfb056.html

Voor een goede oogst is het goed om een teeltplan te maken. Dit is niet alleen voor dit jaar belangrijk, maar ook voor het jaar daarop. Om de grond gezond te houden is een rotatiesysteem erg belangrijk en het is soms lastig je te herinneren wat je twee jaar geleden ergens geteeld hebt. Het is geen verspilde moeite om elk jaar een teeltplan te maken en deze te bewaren. Daarnaast is het erg leuk om in de donkere wintermaanden alvast na te denken over de te zaaien groenten voor het komende jaar. Het teeltplan bestaat uit twee delen:

 1. Het ontwerp
  Hierin schrijf je op waar elk gewas in de tuin komt. Dit gaat voornamelijk om de plaatsing in een bepaald perceel (zie ook Vruchtwisseling)
 2. Het tijdschema
  Hierin staat welke groenten je wanneer wilt zaaien, planten en oogsten.

Vruchtwisseling

Om je grond gezond te houden is het belangrijk om gewassen niet elk jaar op dezelfde plek te plaatsen. Je krijgt hierdoor meer last van ziekten en plagen.
Omdat groenten vaneen bepaalde familie vaak last hebben van dezelfde ziekten is het goed om niet alleen een bepaald gewas, maar een hele familie van dat soort gewas op een andere plek te zetten. Ook gebruiken planten van dezelfde familie meestal dezelfde voedingsstoffen, waardoor de grond uitgeput kan raken.
Aardappelen en tomaten behoren tot de familie van de nachtschade en mogen wettelijk maar eenmaal per drie jaar op hetzelfde stuk grond geteeld worden in verband met de aardappelmoeheid.
En koolgewassen moet je ook niet twee jaar na elkaar op hetzelfde perceel telen vanwege het gevaar van knolvoet.
Daarnaast is het goed om gewassen met dezelfde voedingsstoffenbehoefte bij elkaar te plaatsen.

Om de rotatie te vergemakkelijken kan je het beste je tuin in vakken verdelen (minimaal drie vakken). Elk vak bevat een bepaalde groep groenten zodat het makkelijker is om deze het jaar daarop in een ander perceel te plaatsen. Wanneer je geen gebruik maakt van percelen, dan is het goed om een gewas het volgend jaar in ieder geval op een ander plek te plaatsen.

Gewas groepen

Bij rotatie scheiden we de gewassen in verschillende groepen:

 1. Tomaten en kolen
 2. Look, wortel- en knolgroenten
 3. Peulvruchten, eenjarige kruiden en bloemen
 4. Aardappel en komkommerfamilie
 5. Bladgroenten
 6. Aardbei

Hoe meer ruimte je hebt, hoe meer je de groepen kunt opdelen. Zo is een apart perceel voor bijvoorbeeld aardappelen geen overbodige luxe gezien de ruimte die ze nodig hebben.

Wanneer je niet de ruimte hebt in je tuin kun je ervoor kiezen om de bladgroenten over de verschillende percelen te verdelen. Bladgroenten zijn groenten waarvan we het blad eten (spinazie, sla, etc). Deze behoren tot verschillende groepen en hebben vaak verschillende voedingsbehoeften en kunnen gemakkelijk tussen andere groenten in geplaatst worden. Je moet wel zorgen dat je slechte opvolgingen vermijdt.

Om het ontwerp van je tuin niet elk jaar aan te passen, is het belangrijk alle percelen even groot te maken.