google4a7bfff51fbfb056.html

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Als je je aanmeldt om een tuin te huren op een van onze volkstuincomplexen en een tuin toegewezen krijgt, ben je automatisch lid van de vereniging. Als je stopt met huren, is het lidmaatschap automatisch beëindigd.
Wij vragen geen lidmaatschapsgeld, maar wel eenmalig inschrijfgeld van € 10,– per lid.
Daarnaast vragen we een waarborgsom van € 50,– die je terug krijgt als je stopt en aan alle verplichtingen jegens de vereniging hebt voldaan.

Tuinmanager
Om alles rondom de tuinen te regelen hebben we een “tuinmanager”. Die geeft de tuinen uit, neemt tuinen in, bekijkt het onderhoud, stuurt de tuinmannen aan etc.
Voor al die zaken moet je dus bij de “tuinmanager” zijn.

Momenteel is onze secretaris ook de tuinmanager:
Jacob van Maanen
Beijerland 15 in Emmeloord
06 – 24 41 17 51
secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl

Aanmelden
Als je een tuin wilt hebben, of van tuin wilt wijzigen, moet je rechtstreeks zaken doen met de tuinmanager.
Deze weet welke tuinen vrij zijn of binnen korte tijd vrij komen.
Meestal krijg je nog de keuze tussen verschillende tuinen, maar soms is er sprake van een wachtlijst.

Als je een tuin krijgt toegewezen, moet je direct het inschrijfgeld betalen (als je nog geen tuin hebt) + de verschuldigde huur + een waarborgsom van € 50,–. Deze waarborgsom krijg je terug bij het beëindigen van het lidmaatschap, op voorwaarde dat je je tuin netjes oplevert en je de vereniging geen geld meer schuldig bent.
In de daaropvolgende jaren wordt de huur van je bankrekening afgeschreven.
Het Tuinreglement met de regels waaraan alle leden zich te houden hebben, staat elders op deze website.

Oppervlakte en kosten
Onze tuinen hebben standaard een oppervlakte van 2 are (200 m2). Omdat sommige tuinders aan 100 m2 genoeg hebben, zijn een aantal tuinen inmiddels gesplitst. Je mag meerdere tuinen huren. Of deze altijd aaneensluiten ligt aan de situatie.

De huurtermijn loopt gelijk met het verenigingsjaar.
De huurprijs voor het verenigingsjaar 2023 bedraagt € 17,– per 100 m2.
De huurprijs wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Vergadering, die op de eerste maandag van maart gehouden wordt.

De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 10,00 aan het begin van het lidmaatschap.

Wil je wisselen van tuin of er een tuin bijnemen, dan worden daar administratiekosten voor in rekening gebracht. Deze administratiekosten bedragen € 2,50 per administratieve handeling.


De regels
Enkele belangrijke regels bij het in gebruik nemen van een tuin:

  • als de toegewezen tuin leeg is, mag je er meteen op beginnen.
  • als de tuin nog in gebruik is, mag je die vanaf 1 januari gaan gebruiken, behalve waar wintergroente – zoals winterbloemkool, spruiten of winterprei – staat. De vorige huurder heeft nog tot 31 maart de tijd om die groenten te oogsten.
  • uiteraard kan in goed overleg met de vorige huurder van deze regels afgeweken worden.
  • voor het plaatsen van eventuele bouwsels, zoals een (folie)kas en berging, hoog opschietende bomen en struiken en andere meer permanente attributen hoger dan 90 cm, moet je toestemming vragen bij de voorzitter van de vereniging of zijn/haar vervanger(ster).

Verder zal de tuinmanager je bij het inschrijven als huurder van een tuin het een en ander uitleggen over de regels en gebruiken op de tuin.


Afmelden
Als je je tuin wilt opzeggen, moet je dat uiterlijk 1 augustus bij de tuinmanager doen.
Je hebt dan tot 31 december het gebruiksrecht op de tuin. Uiterlijk op die datum moet je de tuin schoon opleveren.
Uitzondering geldt voor wintergroenten. Die mag je nog tot 31 maart oogsten.

Uiteraard geldt ook hier dat in goed overleg met de nieuwe huurder andere afspraken gemaakt kunnen worden. Meld deze afspraken dan wel even bij de tuinmanager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *