google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2020

Het complex Zuid ligt tegen de woonwijk De Zuidert aan.

In de warme en droge maanden wordt er op het volkstuincomplex veelvuldig gebruik gemaakt van waterpompen. De meeste waterpompen veroorzaken in meer of mindere mate geluid.
Tegelijkertijd zijn de warme maanden ook bij uitstek de maanden dat de bewoners van de omliggende woningen in hun achtertuin willen recreëren.
Beide activiteiten gaan niet goed samen.

In verband met de overlast van waterpompen hebben we - na overleg met de tuinders, omwonenden en de gemeente - besloten om vaste pomptijden in te stellen.

Afspraken:

  1. De waterpompen mogen alleen gebruikt worden tussen 8.30 uur en 10.30 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur. Elke tuinder die beregent met een waterpomp die geluid maakt moet zich aan deze tijden houden.
  2. Elke tuinder probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken door de waterpomp zo kort mogelijk te gebruiken, te kiezen voor een geluidsarme waterpomp en zo veel mogelijk geluiddempende maatregelen te nemen.

Deze maatregel geldt alleen voor Zuid.