google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: juni 2015

Conform het besluit van de ledenvergadering van 9 maart jl., en op voorstel van het bestuur, hebben voorzitter Jan Simonse en penningmeester Evert Onink onlangs de toegangswegen naar de beide volkstuincomplexen van een naam voorzien.
Het voorstel van het bestuur kwam na het aftreden van Evert Uitslag als voorzitter en Klaas de Vries als secretaris. Beide leden hebben respectievelijk 18 en 17 jaar deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de vereniging. Evert Uitslag is daarbij nog steeds secretaris/penningmeester van de overkoepelende Bond van Volkstuinders in de Noordoostpolder.

Voor hun vele inspanningen voor de vereniging over deze lange periode heeft het bestuur gemeend haar waardering te moeten tonen. De toegangsweg naar Zuid heet nu het Evert Uitslagpad, en de weg langs het tuincomplex in West heet voortaan de Klaas de Vriesweg.

De penningmeester schroeft het bord inh West aan de paaltjes.

De penningmeester schroeft het bord in West aan de paaltjes.

Het straatnaambord.

Het straatnaambord van oud-secretaris Klaas de vries.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.