google4a7bfff51fbfb056.html

Volkstuinvereniging Emmeloord

Gevonden op Facebook:

MOESTUINPLANTJES ruilmarkt

Aanstaande zaterdag (15 mei 2021) bij Zorgboerderij Groeizaam Emmeloord (Pilotenweg) van 10.00 – 15.00 uur.
Heb je moestuinplantjes over??
Kom ze dan ruilen voor andere soorten.

Beste tuinder,

We hebben dit jaar maar een hele korte ledenvergadering gehad, die ook nog eens digitaal was. Daarom deze nieuwsbrief om je een beetje bij te praten.

De verhuur van tuinen gaat uitstekend. Op het complex Zuid is nog elf are beschikbaar, terwijl op West slechts twee are beschikbaar is. Mocht je nog een familielid, vriend, kennis, buurman/-vrouw of collega hiervoor kunnen interesseren: het is nu nog de juiste tijd van het jaar om te beginnen. Of misschien wil je zelf nog wel een are erbij nemen. Neem bij interesse contact op met de secretaris via secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

Overigens: volgens het Tuinreglement moesten alle tuinen op 1 mei zwart zijn (gespit of gefreesd). De meeste tuinders zijn al volop aan het poten en zaaien, maar mocht je de tuin nog niet bewerkt hebben, dan is het daar nu de hoogste tijd voor.

Coachen
Met de aanwas van nieuwe tuinders zijn er ook tuinders bij gekomen, die nog weinig ervaring op het gebied van tuinieren hebben. Onze ervaring is, dat een aantal van hen hierdoor na korte tijd de tuin weer opgeeft. Dat is natuurlijk jammer, zowel voor de vereniging als voor de tuinder. Daarom zoeken we altijd ervaren tuinders die een nieuweling een poosje willen adviseren en begeleiden. Interesse? Meld je dan bij de secretaris.

Schouw
De tuinen zullen het hele jaar door weer gecontroleerd worden op een correcte naleving van het Tuinreglement. Dus geen onkruid, geen gladiolen en de aardappelen en tomaten op het juiste stuk van de tuin. De controle wordt gedaan door bestuursleden. De verdeling van de tuinen vind je op de website.

Klussen
Binnenkort gaat secretaris/tuinmanager Jacob van Maanen weer een klusdag organiseren. Op die dag – meestal een zaterdag – gaan we diverse klussen aanpakken om de tuincomplexen weer netter, toegankelijker en/of veiliger te krijgen. Enige hulp is waarschijnlijk wel gewenst.

Konijnen
Op de landerijen rond complex West zijn weer konijntjes gesignaleerd. We hebben nog geen berichten ontvangen dat deze lieve diertjes ook op de tuinen lopen. Daarom:
1) houd de hekjes dicht;
2) meld konijnenoverlast, zodat het bestuur actie kan ondernemen.

Voor alle vragen en/of meldingen kan je terecht bij de tuinmanager: secretaris@volkstuinen-emmeloord.nl.

NB: kijk ook eens op de pagina Vraag en Aanbod. Misschien is er nog iets voor je bij.

Veel tuinplezier en blijf gezond,
Het bestuur

Maandagavond werd de Algemene Ledenvergadering gehouden.
In verband met de corona-maatregelen ditmaal digitaal. 37 leden logden in en konden meepraten.
Een kort verslag.

Om exact 19.45 uur opent voorzitter Jan Simonse de vergadering.
Na een ogenblik stilte ter nagedachtenis van de overleden leden (Evert Bouwman, dhr. Essahli, Jaap Bos, Ben Beld, Derk Mekelenkamp, Ton Janssen, Jan Noordhof, Freek de Ruiter) wordt de agenda afgewikkeld.

Op het toegezonden verslag van vorige ALV zijn geen opmerkingen.

Ook het door secretaris Jacob van Maanen voorgelezen jaarverslag roept geen vragen of opmerkingen op.

De kascontrolecommissie (Arie Spier en Wim Kroon) verklaren de boekhouding in orde bevonden te hebben en adviseren de vereniging om het bestuur te dechargeren, hetgeen de vergadering doet.
Arie Spier wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Meindert de Witte meldt zich aan om de kascontrolecommissie aan te vullen.

Penningmeester Evert Onink geeft waar nodig uitleg over de cijfers. Hier zijn geen vragen over. Ook de begroting wordt goedgekeurd.
Omdat afgelopen boekjaar en de begroting 2021 een positief saldo te zien geeft, en ook het vermogen toereikend is, stelt het bestuur voor de contributie voor 2022 ongewijzigd op 17 euro per are te laten. Ook dit wordt door de vergadering goedgekeurd.

Henk van Zetten, Henk Bakker en Gerrit van der Put zijn aftredend, stellen zich herkiesbaar en worden met algemene stemmen herkozen.
Jan Simonse heeft aangegeven als voorzitter te willen aftreden. Robert van Gaalen is bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen en wordt door het bestuur als kandidaat voorgedragen. Nadat hij zich aan de leden heeft voorgesteld wordt hij met algemene stemmen als voorzitter benoemd.
Jan Simonse blijft lid van het bestuur en zal op een later tijdstip – als de coronamaatregelen dat toestaan – op gepaste wijze worden bedankt.

De mededelingen en de rondvraag leveren geen stof tot discussie op, waarna de scheidend voorzitter om 20.20 uur de vergadering sluit en iedereen een mooi tuinjaar en een goede gezondheid toewenst.

Zaterdagmorgen 27 februari hebben we het bestelde pootgoed uitgedeeld .
In totaal is er ongeveer 500kg pootgoed besteld. Afgelopen donderdag hebben we dit met een aantal vrijwilligers verdeeld in 5 kg zakken.
Dank aan Koelbedrijf Klompe voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

Via de mail kregen we onderstaand bericht van de webshop Basiszaden. Omdat veel leden altijd op zoek zijn naar oude rassen en biologisch verantwoorde producten, willen we onze leden deze aanbieding niet onthouden.
Wijzelf hebben geen ervaring met deze producten en kunnen dus niet instaan voor de kwaliteit hiervan.
Doe er uw voordeel mee.
Het bestuur.

———

L.S.

Een tuin waar je trots op wilt zijn, dat wilt toch iedereen! En dat is nu precies waar wij als Basiszaden voor staan.

En waar de tuin dan mee vullen? Moderne, misschien genetisch gemanipuleerde rassen? Liever niet, onze bewuste keuze is “terug naar de basis”.
En zo ontstond de naam van Basiszaden. Oude rassen, die tegen een stootje kunnen en decennia lang in stand zijn gehouden door de tuinders zelf.
Onze rassen zijn dus ook  met zorg gekozen en zijn absoluut GMO-vrij.

Wij zullen ons even voorstellen. Gea al 35 jaar werkzaam in de administratieve sector en Erik al 35 jaar in de zadenbranche. Sinds 2017 wonen we in een nieuwbouwhuis is Meppel en krijgen we van alle kanten veel complimenten over onze achtertuin. Ook de vogels en insecten hebben onze tuin gevonden. En als we zo om ons heen kijken, dan zien we voornamelijk gras en stenen in de achtertuinen.
Dat vinden we erg jammer, want ook al heb je geen grote tuin, er altijd wel een plekje te vinden is voor bloemen, kruiden of groente. In het voorjaar van 2020 hebben wij daarom besloten onze webshop www.basiszaden.nl te beginnen in groente-, kruiden- en bloemzaden, met als gedachte “tegels eruit, groen erin”.

Wij zijn eens gaan kijken en nadenken, hoe een assortiment samengesteld kan worden, zodat je bijna alle groenten en bloemensoorten hebt. Dus geen 10 rassen van elk soort gewas, maar wel een breed aanbod.
Én, niet geheel onbelangrijk, voor een zeer schappelijke prijs. Omdat Erik al heel wat mensen uit de branche kent hebben we zo bij een aantal zeer gerenommeerde productiebedrijven onze soorten uitgezocht en ingekocht.

Om onze website iets meer bekendheid te geven, willen we jullie de volgende aanbieding doen. Tot en met 31 januari 2021 krijgen jullie 10% korting op onze (toch al voordelige) prijzen. De kortingscode die jullie daarvoor kunnen gebruiken is BZJAN21

Deze code kunnen/mogen jullie doorgeven aan jullie medevolkstuinders.

Met vriendelijke groeten,

Team Basiszaden

De valken in de valkenkast op het complex West hebben onlangs een gezin gesticht.
We zijn erin geslaagd een foto te maken van de binnenkant van de kast en ontdekten … maar liefst zes eieren.

We hopen dat de valken de eieren ongestoord kunnen uitbroeden.

Dus: blijf uit de buurt, verstoor de rust rond de nestkast niet en gebruik geen bestrijdingsmiddelen. als muizenkorrels en rattengif.