google4a7bfff51fbfb056.html

Kort verslag 2016 van de werkgroep ‘Ecologisch tuinieren’

Vanaf de algemene ledenvergadering in maart 2016 is een tiental leden begonnen met een ecologische werkgroep.
Wij verstaan onder ecologisch tuinieren, tuinieren zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder kunstmest.
Eens in de 5- 6 weken komen we bij elkaar voor informatie uitwisseling. We organiseren daarnaast ook bijeenkomsten om onze kennis over ecologisch tuinieren te vergroten. Zo zijn we een avond langs geweest bij Tineke Alberts en Herma een biologisch zaadteeltbedrijf Buitenbant aan de Noorderringweg 8-1. Ook brachten we een bezoek aan de bijenkasten van Peter IJzerman. De door de ecologische werkgroep georganiseerde lezing van Janneke Tops over een gezonde bodem, werd bezocht door 30 mensen, bestaande uit leden van zowel de volkstuinvereniging Emmeloord als moestuinders uit de dorpen. Tijdens de lezing zijn ook praktische tips gegeven over het opzetten van een composthoop en geschikte combinatieteelten. Wankja Ferguson hield een lezing over de wilde bij en wat je moet doen en laten om bijen naar je (volks)tuin te lokken.
De werkgroep is er voorstander van om het gebruik van chemische middelen terug te dringen. Tevens wordt bekeken of clustering van ecologische tuiniers binnen de volkstuinvereniging mogelijk is. Mocht je graag in de buurt van andere ecologische tuinders willen tuinieren, dan kun je dit doorgeven aan Ellen Molhoek (ellen@fam-lameris.net). Heb je belangstelling voor deze werkgroep, neem dan ook contact op met Ellen.

Ellen Molhoek