google4a7bfff51fbfb056.html

Ook in 2017 zorgt de vereniging weer voor mest.

Zoals het er nu uitziet wordt de mest op woensdag 25 oktober  in de loop van de ochtend geleverd.
In West weer op enkele plekken langs de weg.
In Zuid gaan we proberen de lading zo dicht mogelijk bij de tuinen te krijgen. Mogelijk wordt de natheid van de berm wel een spelbreker, maar de chauffeur bepaalt of het mogelijk is.

En net als vorig jaar: maximaal ZES kruiwagens per are,