google4a7bfff51fbfb056.html

Geen categorie

Volgens de regels was elke tuinder, die een tuin had langs de openbare weg, verplicht aan de buitenkant van zijn hek een strook van 50 cm breed zwart te houden.
Nu er een nieuw hek geplaatst is, is deze strook smaller geworden (de meeste tuinders hebben er zo’n 30 cm bij gekregen), en wordt de strook niet meer bijgehouden.

Reden om deze strook zwart te houden: de gemeente maait de parkeerstrook regelmatig, maar kan niet te dicht bij het hek komen. Daardoor ontstaat er een strookje met doorgroeiend gras en onkruid; een lelijk gezicht en geen visitekaartje voor de volkstuinen.
Een tweede reden om de strook zwart te houden is dat we zo kunnen zien of de konijnen proberen onder het hek door te graven.

Voor dit jaar vraagt het bestuur aan de tuinders die in West hun tuin langs de openbare weg hebben, om een strook van 50 cm aan de buitenzijde van het hek zwart te maken (zie voorbeeld). Volgend jaar zal hierop bij de schouw gecontroleerd worden.

IMG_2730

Conform het besluit van de ledenvergadering van 9 maart jl., en op voorstel van het bestuur, hebben voorzitter Jan Simonse en penningmeester Evert Onink onlangs de toegangswegen naar de beide volkstuincomplexen van een naam voorzien.
Het voorstel van het bestuur kwam na het aftreden van Evert Uitslag als voorzitter en Klaas de Vries als secretaris. Beide leden hebben respectievelijk 18 en 17 jaar deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de vereniging. Evert Uitslag is daarbij nog steeds secretaris/penningmeester van de overkoepelende Bond van Volkstuinders in de Noordoostpolder.

Voor hun vele inspanningen voor de vereniging over deze lange periode heeft het bestuur gemeend haar waardering te moeten tonen. De toegangsweg naar Zuid heet nu het Evert Uitslagpad, en de weg langs het tuincomplex in West heet voortaan de Klaas de Vriesweg.

De penningmeester schroeft het bord inh West aan de paaltjes.

De penningmeester schroeft het bord in West aan de paaltjes.

Het straatnaambord.

Het straatnaambord van oud-secretaris Klaas de vries.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Voorzitter Jan Simonse schroeft het bordje van het Evert Uitslagpad aan de paaltjes.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.

Het straatnaambord van oud-voorzitter Evert Uitslag.

 

 

This gallery contains 1 photo.

Maandagavond heeft de Volkstuinvereniging Emmeloord weer zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
In een gezellige ambiance en een gemoedelijke sfeer werden de agenda-items rustig afgewerkt.

Na het welkom van de voorzitter werd eerst een moment stilte gehouden ter nagedachtenis van de in  het afgelopen jaar overleden leden.
Vervolgens las de secretaris het verslag van de ledenvergadering van 2014 voor en gaf daarna een overzicht over het afgelopen verenigingsjaar.
De kascontrolecommissie deed verslag van zijn bevindingen en adviseerde de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.400-IMG_2136
De penningmeester deed hierna verslag van de financiën, waarbij geen schokkende zaken te melden waren.

Konijnenplaag
Bij de begroting werd een bedrag gereserveerd om de konijnenplaag op de achterste tuinen in West tegen te gaan door het afzetten van het complex. Waar het bestuur een gedeelte wilde omheinen, bleek de vergadering genegen het gehele complex te omheinen, omdat ook de tuinders aan de voorzijde van het complex overlast ondervonden van de konijnen.
Met deze wijziging werd de begroting vastgesteld en ging de vergadering ook akkoord met het vaststellen van de contributie voor 2016 op hetzelfde bedrag als 2015.

Bestuursverkiezing
Cor den Bakker was aftredend en stelde zich nog voor 1 jaar verkiesbaar. Dit werd door de leden met applaus aangenomen.
Ook het voorstel om  Jeanet van de Belt – die al een jaar in bestuur meedraaide – in het bestuur op te nemen, werd door de leden aangenomen.
Als laatste kon de voorzitter meedelen dat Marinus Rijstenbil, tuinman op Zuid, had aangegeven wel interesse te hebben in een bestuursfunctie. Hij zal eerst een jaar meedraaien.

Mededelingen en rondvraag
Bij de mededelingen kon Evert Onink melden dat de website (deze dus) operationeel was. Hij gaf een globale beschijving van de inhoud en nodigde alle leden uit gebruik te maken van de informatie op de website en de rubrieken Vraag en aanbod en Vragen en meningen.
Vanuit de leden kwam de vraag om meer controle op de netheid van de tuinen en tijdig actie te ondernemen op vuile tuinen en bij gevallen van fytophtera-besmetting.
Als laatste vroeg de voorzitter de leden om de compostcontainers in het najaar zoveel mogelijk leeg te maken om een muizenplaag te voorkomen.

Reuzen groenten
Na de pauze was het woord aan Brad Wursten uit Hasselt. Brad is expert op het gebied van het telen van reuzengroenten. Hij nam de leden in een mooie presentatie mee in de wereld van de bekende gigantische pompoenen en kalebassen (tot over de 600 kg), maar ook van reusachtige groenten zoals aardappelen, kolen, prei, wortelen en maïs. Zelf had hij meerdere wereldrecords op zijn naam staan. Het bijzondere aan deze teelt van reuzengroenten is dat het allemaal gebaseerd is op het gebruiken van de natuurlijke eigenschappen van de groenten, die met listige kunstgrepen worden uitgebuit. Alles gaat volledig biologisch en de meeste groenten zijn nog gewoon eetbaar.

De vergadering werd traditioneel afgesloten met de verloting, waarbij weer alle aanwezigen een prijs(je) ontvingen.