google4a7bfff51fbfb056.html

Nieuws

De werkgroep ‘Ecologische moestuinders Emmeloord’ organiseert op donderdagavond 2 maart 2017.

Een lezing over het belang van de wilde bij in de moestuin.

De lezing wordt gehouden door Wankja Ferguson op de biologische boerderij “Groeizaam” aan de Pilotenweg 7a in Emmeloord.

De inloop met koffie en thee is om 19:00 uur. Aanvang van de lezing is om 19:30 uur.

Het aantal bezoekers is beperkt zodat opgave vooraf noodzakelijk is.

U kunt u per e-mail opgeven aan peter@ijzerman.nl .

De deelnamekosten zijn € 10,00 per persoon en moeten vooraf per bank worden voldaan.

We kennen allemaal wel de honingbij, vanwege de honing allicht. We weten ook dat ze bloemen bestuiven en stuifmeel verzamelen van de zogeheten “drachtplanten”.

Toch zijn we veel minder op de hoogte van het feit dat de honingbij een alleseter en allesverzamelaar is en dat er héél veel bijensoorten zijn, die een veel specifiekere keus maken in hun drachtplant en dat daardoor onze algehele biodiversiteit van bijensoorten en bloemen complexer in elkaar zit dan zo op het eerste gezicht lijkt. Ook weten we vaak niet dat honingbijen niet bij alle planten in staat zijn deze te bestuiven, zoals bijvoorbeeld de tomatenplant die alleen door hommels bestoven kunnen worden.

Op onze moes- en siertuin komen heel veel soorten bijen voor. Vaak elk soort met een specifieke voorkeur voor hun eigen drachtplant.

We hebben ongeveer 360 soorten bijen in ons land en toch staan daarvan 181 (!) op de rode lijst.

Wat kunnen we als moes- en siertuinders doen om de biodiversiteit van bijensoorten te helpen in stand te houden, die absoluut noodzakelijk zijn voor een gezonde en succesvolle moestuin?

Wil je meer weten over wilde bijen in de moes- en siertuin, dan bent je van harte welkom op donderdag 2 maart 2017 als gast van Wankja Ferguson www.vlindererbij.nl .

 

Aanvankelijk was 20 deelnemers de limiet maar doordat wij zijn uitgeweken naar de voormalige stal konden wij 30 deelnemers plaatsen.

Janneke Tops – met ondersteuning van Wankja Ferguson – verzorgden een boeiende avond waarop niet alleen volkstuinders uit de NOP aanwezig waren maar ook uit Overijssel (Vollenhove en Zwolle) en Friesland (Lemmer).

Henk Veringa heeft een ludieke maar erg belangrijke bijdrage geleverd met de de uitdeling van gezinsporties van twee rassen nagenoeg Fytoftera resistente aardappels die hij nu al meer jaren tot tevredenheid teelt en eet.

Pootaardappels van deze rassen zijn begin 2017 bij hem verkrijgbaar voor de prijs van € 0,50 per kilo en als je meer wilt weten dan wil hij daar graag over vertellen.

Voor diegenen die niet bij de lezing aanwezig waren: de strekking was dat een goed bodemleven de bron is en dus ontzettend belangrijk is voor een gezonde moestuin.

Ik denk zeker dat elke volkstuinder het met deze strekking eens is.

Maar nu moeten de traditionele tuinders (waar heel veel traditionele kennis aanwezig is) gaan samenwerken met ecologische tuinders die deze kennis ontberen maar andere kennis hebben opgedaan. Probeer met elkaar te praten en deel de kennis en ervaringen met elkaar.

Dat moet toch niet moeilijk zijn?

 

Groeten,

Peter IJzerman

Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering 2016, gehouden op 7 maart 2016, verliep zijn geanimeerd.
Maar liefst 94 tuinders (sommigen met hun partner) gaven acte de présence.

Na een moment van stilte voor de overleden leden wordt de agenda afgewerkt.

Secretaris Henk van Zetten leest de notulen van vorige jaarvergadering voor en geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van afgelopen jaar.

De kascontrolecommissie doet verslag: alles in orde. Evert Beekhuis blijft nog een jaar; Johan Raterink wordt bedankt voor zijn diensten. Zijn opvolger is Jan Meindert de Witte.

Penningmeester Evert Onink neemt het financieel verslag en de begroting door. Omdat we jaarlijks een klein verlies gaan lijden wordt de contributie voor de jaren vanaf 2017 vastgesteld op 17 euro per are.

Jan Simonse wordt herkozen als voorzitter. Aftredende bestuursleden Cor den Bakker (23 jaar bestuurslid) en Jan Noordhof (19 jaar bestuurslid) worden bedankt voor hun langdurige positieve bijdragen met een speech van de voorzitter, bloemen en een cadeaubon.
Henk Bakker, Jacob van Maanen en Marinus Rijstenbil worden de nieuwe bestuursleden.

De schuilhut in West (2e rotonde) is in slechte conditie, heeft weinig nut en zal worden afgebroken. Iemand interesse in hout???

De wijze van schouwen wordt gewijzigd. Elk bestuurslid krijgt een aantal tuinen waar hij/zij het toezicht over krijgt. De schouw is dus niet meer om de 4 á 5 weken, maar continue. Hierdoor kunnen tuinders, die hun tuin laten versloffen dan wel andere verkeerde acties doen of niet doen (aardappelen en tomaten op het verkeerde stuk, gladiolen telen etc.) eerder op hun omissies aangesproken worden. Slechts bij niet-luisterende/onwillige tuinders zal naar het zwaardere middel van de formele waarschuwing en boete gegrepen worden. Op de pagina Toezichthouders staat welk bestuurslid over welke tuinen gaat.
Alle tuinders moeten dus altijd hun tuin in orde hebben. Zie ook artikel 9 van het Tuinreglement.

Omdat er op beide tuincomplexen een valkenkast is geplaatst, (met dank aan Henk Bakker) wordt een verbod op het gebruik van muizen- en rattengif ingesteld. Een der aanwezigen wil ook Round-up laten verbieden. Omdat dit onderwerp niet op de agenda staat, wordt dit meegenomen naar de bestuurstafel.

De rand van de tuinen aan de buitenzijde van het hek langs het hoofdpad in West moest altijd over een breedte van 30 cm zwart gehouden worden in verband met het maaien van de parkeerstrook door de gemeente, en het aanzicht van de tuinen. Nu is het ook mogelijk om de strook in te zaaien met bloemenzaad. De vereniging stelt hiervoor zaad beschikbaar. Binnenkort volgt bericht hoe dit zaad verkrijgbaar is. Uiteraard is de tuinder langs het pad nog wel verplicht om te zorgen dat er geen onkruid meegroeit.

Twee leden hebben initiatieven aan het bestuur voorgelegd:
– Adri Versteeg wil contact met andere tuinders die biologisch/ecologisch willen tuinieren. Bestuurslid Ellen Molhoek zal hierin coördineren. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
– Hein Pragt stelt voor om een groepje enthousiaste tuinders bij elkaar te krijgen die nieuwe tuinders coachen, zodat die niet na een jaar teleurgesteld zullen afhaken. Hiervoor wordt op de website een aparte pagina Coaching gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

In de rondvraag wordt voorgesteld om in de buurtkrantjes een advertentie voor het tuinieren op te nemen. Deze tip wordt door het bestuur meegenomen.

Na de pauze volgt een zeer interessante en leerzame lezing van Joost Henselmans. Hij runt samen met zijn broer Joep het familiebedrijf aan de Kalenbergerweg in Luttelgeest. Zij zijn gespecialiseerd in het commercieel vermeerderen van aardbeien. Eerst vertelt hij hoe het er in het bedrijf aan toe gaat (zeer professioneel en maximaal hygiënisch). Vervolgens gaat hij in op het telen van aardbeien door particulieren (zoals wij). Zijn presentatie is een schat aan tips, die terug te vinden zijn op hun website: www.aardbeiplantje.nl. Ook zitten ze op Facebook (www.facebook.com/aardbeiplantje) en kan je je via hun website aanmelden voor hun nieuwsbrief, die een paar keer per jaar verschijnt en tal van teelttips bevat.
Uiteraard verkopen zij ook planten en meststoffen.

De jaarvergadering wordt afgesloten met de traditionele verloting. Ditmaal waren er een paar prijzen te kort, maar dank zij Joost Henselmans, die een paar zakje meststoffen beschikbaar stelde, gaat er ook dit jaar niemand zonder prijs naar huis.

De voorzitter constateert aan het einde van de vergadering dat het weer een gezellige en nuttige jaarvergadering was. Hij bedankt iedereen die heeft meegeholpen met het hekwerk, het opzakken van de pootaardappelen, het controleren op fytoftora, het plaatsen van de valkenkasten, et cetera, en sluit af met de wens om een goed en vruchtbaar tuinjaar.