google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2017

Landschapsbeheer Flevoland verzorgt een snoeicursus voor fruitbomen. Deze cursus behandelt dan de snoei van appel, peer pruim en kers. Kleinfruit is daar niet bij inbegrepen.

Binnenkort start weer een snoeicursus. De kosten voor deelname bedragen € 75,– pp. Daar is een cursusmap en koffie/thee bij inbegrepen.

Aantal deelnemers max. 16 personen.

De cursus bestaat uit 2 theorieavonden op het Groenhorst College in Emmeloord gegeven door Theo van Diepen.

Aansluitend volgen 2 praktijkochtenden in een boomgaard. Deze worden begeleid door Theo van Diepen en mij. Landschapsbeheer Flevoland zorgt dan voor het benodigde gereedschap.

De praktijklocatie wordt nog nader bekend gemaakt.

 

De data van deze snoeicursus:
theorieavonden  maandag 27 februari en maandag 6 maart  van 19.30 uur – 22.00 uur

praktijkochtenden zaterdag 11 maart en zaterdag 18 maart  van    9.00 uur – 13.00 uur.

 

Voor het kleinfruit kan Landschapsbeheer Flevoland op locatie een workshop organiseren op zaterdagochtend van 9.00 uur – 12.00 uur.

De kosten hiervoor bedragen € 279,–   Het aantal deelnemers is max. 20 personen.

Hierbij is een beknopte handreiking over het snoeien van kleinfruit inbegrepen.

 

Deze workshop moet wel voor half maart plaatsvinden.

 

Behandeld worden dan:

Rode/witte bes
Zwarte bes
Kruisbes
Framboos
Braam

 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: veen@landschapsbeheer.net

 

GLB-vergroeningsmengsel
(100 gram per 100 m2 is doorgaans voldoende)
58% Sinapis Alba (Gele Mosterd)
is voor het meeste wild geschikt maar heeft ook nadelen het is dominant aanwezig en verdrukt daardoor andere soorten en bij een beetje vorst sterft het af. Wordt ook veel toegepast als groenbemester.
Witte mosterd is een plant behorende tot de kruisbloemigen, die veel als groenbemester wordt geteeld en waarvan de zaden voor het maken van mosterd worden gebruikt. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden bloeit de plant met gele bloemen, vandaar dat in Nederland meestal over gele mosterd wordt gesproken.
Gele mosterd komt voor in Eurazië. De plant heeft 2n = 24 chromosomen.
Voor de teelt van mosterd worden andere rassen gebruikt dan voor groenbemesting.
Beschrijving
De eenjarige planten kunnen ongeveer 60 tot 120 cm hoog worden en hebben een kantige stengel. De behaarde bladeren zijn lang-eivormig en diep ingesneden. Bij zaai in maart bloeit de plant in juni en juli met gele bloemen, die in een tros gerangschikt zijn.
De vrucht is een hauw. De ronde zaden zijn rijp geel, 2 tot 2,5 mm groot en mat. Ze bevatten olie, eiwit en het scherp smakende glycoside sinalbine.
Groenbemesting
Gele mosterd kan later gezaaid worden dan bladrammenas en wordt gezaaid vanaf 10 augustus tot begin september. Het heeft een snelle grondbedekking, waardoor het onkruid goed onderdrukt wordt en vormt een lang gewas. Gele mosterd maakt wel minder wortels dan bladrammenas. Ook komt gele mosterd snel in bloei. Het gewas is
vorstgevoelig, waardoor het makkelijk ondergeploegd kan worden. Gele mosterd is sterk vatbaar voor knolvoet en kan aangetast worden door het bietencysteaaltje.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 100 cm
Zaaitijd: Mrt/aug
Zaaihoeveelheid: 20 kg/ha
Diersoort: veerwild, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-juli

18% Bladrammenas (Raphanus sativus subsp. oleiferus)
is een niet of weinig knoldragende vorm van rammenas en wordt gebruikt voor groenbemesting en
creëren van dekking en voedsel voor het wild. Bladrammenas hoort tot het geslacht radijs uit de Kruisbloemenfamilie (Cruciferae oftewel Brassicaceae). De kroonbladen zijn meestal paars geaderd en de houtige doosvrucht is tweedelig.
Groenbemesting
Bladrammenas wordt als stoppelgewas gezaaid vanaf 10 augustus tot eind augustus. Bij te vroeg zaaien gaat rammenas bloeien en vormt zaad. Bladrammenas heeft een snelle ontwikkeling en vormt een hoog gewas, waardoor het onkruid goed onderdrukt wordt. Het gewas is vorstgevoelig, zodat het na vorst makkelijk onder geploegd kan worden. De drogestofopbrengst is ongeveer 3900 kg per ha.
Lokgewas
Daarnaast worden resistente rassen van bladrammenas als lokgewas gebruikt voor het bestrijden van schadelijke aaltjes, zoals het bietencysteaaltje. Door de wortels van de bladrammenas worden de larven uit de cysten gelokt, maar ze kunnen zich hierop niet vermeerderen. Hiervoor moet voor een goed resultaat wel in het voorjaar gezaaid
worden, omdat in het najaar de bodemtemperatuur te laag is voor een goede lokking. Als het gewas voor ongeveer 70% in bloei staat moet het een keer gemaaid worden om zaadvorming te voorkomen.
Bladrammenas is een waardplant van het witte (Heterodera schachtii) en het gele bietencysteaaltje (Heterodera trifolii). Daarom moeten er tegen deze aaltjes resistente rassen gebruikt worden. Bladrammenas is weinig gevoelig voor knolvoet.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 70cm
Zaaitijd: Maart t/m augustus
Kg per ha: 20kg
Diersoort: Ree, haas en fazant, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-juni

12% Phacelia tanacetifolia
is een honingbloem dus een trekpleister voor bijen en andere insecten en dat brengt natuurlijk ook andere diersoorten met zich mee. Phacelia is de botanische naam van een geslacht in de Ruwbladigenfamilie
(Boraginaceae). Het geslacht werd vroeger wel ondergebracht in de bosliefjesfamilie (Hydrophyllaceae), maar de Angiosperm Phylogeny Group heeft alle planten in die familie ingevoegd in de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae).
Het geslacht bevat ongeveer 150 soorten kruidachtige planten, die merendeels inheems zijn in Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Veel soorten uit dit geslacht worden als tuinplanten geteeld. In de Benelux komt alleen Phacelia (Phacelia tanacetifolia) verwilderd voor.
Zaaispecificatie:
Hoogte: 50 cm
Zaaitijd: voorjaar
Zaaihoeveelheid: 12 kg/ha
Diersoort: veerwild, insecten Drachtplant N5 P5 bloei mei-september

12% Alexandrijnse Klaver (Trifolium alexandrinum)
De plant lijkt op rode klaver, maar de bloemen zijn rustig getint: groenwit van kleur en het blad is langwerpig blauwgroen zonder vlek. Deze vlinderbloemige is in staat stikstof uit de lucht te binden en op te slaan in de wortels. Bij afmaaien en doorwoelen komt deze beschikbaar voor andere planten.
Alexandrijnse klaver kan goed tegen nattere grond en is zeer goed onkruid onderdrukkend. ’s Winters sterft deze eenjarige plant gegarandeerd af.
Zaaispecificatie:
Hoogte in cm: 20cm
Zaaitijd: mrt/mei
Zaaihoeveelheid: 25 kg per ha
Diersoort: Haas, ree, fazant en insecten Drachtplant N3 P5 bloei mei-september

Informatiebronnen: http://www.hofmanap.nl en http://www.drachtplanten.nl
Dit zaadmengsel is ter beschikking gesteld door de Bijenvereniging Noordoostpolder e.o.

De jaarvergadering op 6 maart 2017 was met 87 aanwezigen weer goed bezocht.
Een kort verslag.

De voorzitter opent de vergadering en vraagt een ogenblik stilte voor hen die van ons zijn heengegaan. Het overlijden van dhr. Dijkstra is bekend, maar mogelijk zijn er meer (oud)leden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Vervolgens wordt de agenda afgewerkt.
Henk van Zetten leest de notulen van de vorige jaarvergadering voor en daarna het jaarverslag.

De kascommissie doet verslag bij monde van Jan Meindert de Witte. Evert Beekhuis wordt bedankt voor zijn inzet in de kascommissie en Sandra Möller verklaart zich bereid om in de kascommissie plaats te nemen.
Evert Onink presenteert het financieel jaarverslag en de begroting 2017 wordt aangenomen. De contributie blijft op 17 euro per are.
Enige discussie ontstaat als de penningmeester het bestuursbesluit bekend maakt om vanaf 1 januari jl. van elk nieuw lid een waarborgsom van 50 euro te vragen; dit als waarborg dat de tuinen opgeruimd en openstaande rekeningen betaald kunnen worden als tuinders vertrekken. Tuinders die geen schulden bij de vereniging hebben en een schone tuin achterlaten, krijgen bij hun vertrek uiteraard hun waarborgsom terug.

Evert Onink, Jeanet van de Belt en Ellen Molhoek worden voor een nieuwe periode van drie jaar benoemd.
Van Marten Dijkstra wordt na 31 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen met een warme speech van de voorzitter, een passende cadeaubon en een bos bloemen. In zijn plaats wordt Gerrit van de Put benoemd.

Mededelingen:

 • In West is er een valkenpaartje gesignaleerd in de valkenkast, zo vertelt de voorzitter in een gepassioneerd betoog.
 • De schuilhut in West (tweede keerpunt) zou afgebroken worden. Is nog niet gebeurd. Wie interesse heeft in mooie planken en balken, kan zich uitleven. Anders gaan we binnenkort zelf slopen.
 • Adri Versteeg heeft informatie opgevraagd over een workshop snoeien. Zie ander bericht op deze website.
 • Het voornemen is om een koffiehut te bouwen halverwege de tuinen in West. Dit in samenwerking met de zorgboerderij, die ook hun cliënten beschikbaar wil stellen voor het bemensen van de hut. Hiervoor zijn echter ook begeleiders nodig. Geïnteresseerden kunnen zich bij de secretaris melden.
 • Om het aanzien van de tuincomplexen op te vijzelen gaan we een verkiezing houden van de mooiste tuinrand langs de openbare weg, zowel in West als in Zuid. Verleden jaar waren er in West enkele tuinders die er een mooie bloemenrand van wisten te maken. De bijenvereniging stelt – bij monde van Peter IJzerman – 90 zakjes bloemenzaad ter beschikking aan de aanwezige tuinders, zodat de tuinen meet kleur krijgen en de insekten beter gaan gedijen (Inhoud van de zakjes).
 • We hebben overleg met Groei en Bloei om bij diverse activiteiten voor zover mogelijk samen op te trekken. Er is een bespreking geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, Groei en Bloei, en woningcoöperatie Mercatus. Hun belang is het bevorderen van ‘infiltratie’ (minder tegels in de tuinen zodat er meer water dr grond in kan). De onze is meer nieuwe tuinders.
 • Nieuwe leden. De voorzitter roept iedereen op in hun omgeving te speuren naar mensen die lid van onze vereniging willen worden en een tuin willen nemen. Daarnaast gaan we kijken naar mogelijkheden met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, de Voedselbank en basisscholen. Daarvoor zijn wel coaches nodig, die nieuwe tuinders kunnen begeleiden.

Rondvraag:

 • Adri Versteeg: meer aandacht voor ledenwerving.
  • wordt aangepakt. Zie de mededelingen. Ook tuinders zelf kunnen hieraan bijdragen.
 • Adri Versteeg: website actueler en aantrekkelijker maken.
  • wordt aan gewerkt. Iedereen die een bijdrage heeft in de vorm van tips, teksten en/of foto’s is welkom bij de webbeheerder.
 • Diverse tuinders: aandacht voor bomen en struiken langs de tuinen in Zuid, een slechte trap in West en modderige bermen na het verwijderen van struiken in Zuid.
  • is aandacht voor. Problemen kunnen gemeld worden bij de secretaris, die ook de tuinmannen aanstuurt.

Lezing
Krispijn van der Dries geeft een mooi inzicht in het wel en wee van zijn bedrijf BioRomeo. Dit bedrijf levert bio- en ecologische producten rechtstreeks aan klanten. In samenwerking met soortgelijke bedrijven in de regio wordt een grote range aan groenten, fruit, eieren et cetera geleverd. Krispijn zelf heeft zich gespecialiseerd in wintergroenten.
Tijdens deze uitstekende presentatie geeft Krispijn ook tal van tips over bodemverbetering (niet ploegen of spitten, alleen het bovenste laagje losmaken om de verbinding met de onderlaag te behouden, diversiteit in bemesting en groenbemesting), verbetering van het dierlijk leven (maïsstengels laten staan om vogels en insecten te laten overwinteren) en verbetering van de groei en bloei van de gewassen zelf (wisselteelt, combinatieteelt en allelopathie (gewassen die elkaar tegenwerken. Bijvoorbeeld: haver en luzerne remmen de groei van onkruid)). Ook de keuze van gewasrassen is belangrijk (fytoftora-resistentiebij rassen als Sevilla, Alouet, Bionica, Connect en Carolus). De presentatie levert op sommige punten leuke discussie en veel doorvragen op.

Nadat de voorzitter de spreker uitgebreid bedankt heeft, volgt de verloting. Hierbij krijgt iedereen weer een prijsje en wordt de vergadering in een vrolijke en levendige sfeer afgesloten.

De voorzitter wenst tot slot iedereen weer een goed tuinjaar.