google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2016

Jaarvergadering 2016

De jaarvergadering 2016, gehouden op 7 maart 2016, verliep zijn geanimeerd.
Maar liefst 94 tuinders (sommigen met hun partner) gaven acte de présence.

Na een moment van stilte voor de overleden leden wordt de agenda afgewerkt.

Secretaris Henk van Zetten leest de notulen van vorige jaarvergadering voor en geeft een overzicht van de activiteiten en gebeurtenissen van afgelopen jaar.

De kascontrolecommissie doet verslag: alles in orde. Evert Beekhuis blijft nog een jaar; Johan Raterink wordt bedankt voor zijn diensten. Zijn opvolger is Jan Meindert de Witte.

Penningmeester Evert Onink neemt het financieel verslag en de begroting door. Omdat we jaarlijks een klein verlies gaan lijden wordt de contributie voor de jaren vanaf 2017 vastgesteld op 17 euro per are.

Jan Simonse wordt herkozen als voorzitter. Aftredende bestuursleden Cor den Bakker (23 jaar bestuurslid) en Jan Noordhof (19 jaar bestuurslid) worden bedankt voor hun langdurige positieve bijdragen met een speech van de voorzitter, bloemen en een cadeaubon.
Henk Bakker, Jacob van Maanen en Marinus Rijstenbil worden de nieuwe bestuursleden.

De schuilhut in West (2e rotonde) is in slechte conditie, heeft weinig nut en zal worden afgebroken. Iemand interesse in hout???

De wijze van schouwen wordt gewijzigd. Elk bestuurslid krijgt een aantal tuinen waar hij/zij het toezicht over krijgt. De schouw is dus niet meer om de 4 á 5 weken, maar continue. Hierdoor kunnen tuinders, die hun tuin laten versloffen dan wel andere verkeerde acties doen of niet doen (aardappelen en tomaten op het verkeerde stuk, gladiolen telen etc.) eerder op hun omissies aangesproken worden. Slechts bij niet-luisterende/onwillige tuinders zal naar het zwaardere middel van de formele waarschuwing en boete gegrepen worden. Op de pagina Toezichthouders staat welk bestuurslid over welke tuinen gaat.
Alle tuinders moeten dus altijd hun tuin in orde hebben. Zie ook artikel 9 van het Tuinreglement.

Omdat er op beide tuincomplexen een valkenkast is geplaatst, (met dank aan Henk Bakker) wordt een verbod op het gebruik van muizen- en rattengif ingesteld. Een der aanwezigen wil ook Round-up laten verbieden. Omdat dit onderwerp niet op de agenda staat, wordt dit meegenomen naar de bestuurstafel.

De rand van de tuinen aan de buitenzijde van het hek langs het hoofdpad in West moest altijd over een breedte van 30 cm zwart gehouden worden in verband met het maaien van de parkeerstrook door de gemeente, en het aanzicht van de tuinen. Nu is het ook mogelijk om de strook in te zaaien met bloemenzaad. De vereniging stelt hiervoor zaad beschikbaar. Binnenkort volgt bericht hoe dit zaad verkrijgbaar is. Uiteraard is de tuinder langs het pad nog wel verplicht om te zorgen dat er geen onkruid meegroeit.

Twee leden hebben initiatieven aan het bestuur voorgelegd:
– Adri Versteeg wil contact met andere tuinders die biologisch/ecologisch willen tuinieren. Bestuurslid Ellen Molhoek zal hierin coördineren. Binnenkort volgt hierover meer informatie.
– Hein Pragt stelt voor om een groepje enthousiaste tuinders bij elkaar te krijgen die nieuwe tuinders coachen, zodat die niet na een jaar teleurgesteld zullen afhaken. Hiervoor wordt op de website een aparte pagina Coaching gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden.

In de rondvraag wordt voorgesteld om in de buurtkrantjes een advertentie voor het tuinieren op te nemen. Deze tip wordt door het bestuur meegenomen.

Na de pauze volgt een zeer interessante en leerzame lezing van Joost Henselmans. Hij runt samen met zijn broer Joep het familiebedrijf aan de Kalenbergerweg in Luttelgeest. Zij zijn gespecialiseerd in het commercieel vermeerderen van aardbeien. Eerst vertelt hij hoe het er in het bedrijf aan toe gaat (zeer professioneel en maximaal hygiënisch). Vervolgens gaat hij in op het telen van aardbeien door particulieren (zoals wij). Zijn presentatie is een schat aan tips, die terug te vinden zijn op hun website: www.aardbeiplantje.nl. Ook zitten ze op Facebook (www.facebook.com/aardbeiplantje) en kan je je via hun website aanmelden voor hun nieuwsbrief, die een paar keer per jaar verschijnt en tal van teelttips bevat.
Uiteraard verkopen zij ook planten en meststoffen.

De jaarvergadering wordt afgesloten met de traditionele verloting. Ditmaal waren er een paar prijzen te kort, maar dank zij Joost Henselmans, die een paar zakje meststoffen beschikbaar stelde, gaat er ook dit jaar niemand zonder prijs naar huis.

De voorzitter constateert aan het einde van de vergadering dat het weer een gezellige en nuttige jaarvergadering was. Hij bedankt iedereen die heeft meegeholpen met het hekwerk, het opzakken van de pootaardappelen, het controleren op fytoftora, het plaatsen van de valkenkasten, et cetera, en sluit af met de wens om een goed en vruchtbaar tuinjaar.