google4a7bfff51fbfb056.html

Monthly Archives: maart 2015

This gallery contains 1 photo.

Maandagavond heeft de Volkstuinvereniging Emmeloord weer zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
In een gezellige ambiance en een gemoedelijke sfeer werden de agenda-items rustig afgewerkt.

Na het welkom van de voorzitter werd eerst een moment stilte gehouden ter nagedachtenis van de in  het afgelopen jaar overleden leden.
Vervolgens las de secretaris het verslag van de ledenvergadering van 2014 voor en gaf daarna een overzicht over het afgelopen verenigingsjaar.
De kascontrolecommissie deed verslag van zijn bevindingen en adviseerde de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.400-IMG_2136
De penningmeester deed hierna verslag van de financiën, waarbij geen schokkende zaken te melden waren.

Konijnenplaag
Bij de begroting werd een bedrag gereserveerd om de konijnenplaag op de achterste tuinen in West tegen te gaan door het afzetten van het complex. Waar het bestuur een gedeelte wilde omheinen, bleek de vergadering genegen het gehele complex te omheinen, omdat ook de tuinders aan de voorzijde van het complex overlast ondervonden van de konijnen.
Met deze wijziging werd de begroting vastgesteld en ging de vergadering ook akkoord met het vaststellen van de contributie voor 2016 op hetzelfde bedrag als 2015.

Bestuursverkiezing
Cor den Bakker was aftredend en stelde zich nog voor 1 jaar verkiesbaar. Dit werd door de leden met applaus aangenomen.
Ook het voorstel om  Jeanet van de Belt – die al een jaar in bestuur meedraaide – in het bestuur op te nemen, werd door de leden aangenomen.
Als laatste kon de voorzitter meedelen dat Marinus Rijstenbil, tuinman op Zuid, had aangegeven wel interesse te hebben in een bestuursfunctie. Hij zal eerst een jaar meedraaien.

Mededelingen en rondvraag
Bij de mededelingen kon Evert Onink melden dat de website (deze dus) operationeel was. Hij gaf een globale beschijving van de inhoud en nodigde alle leden uit gebruik te maken van de informatie op de website en de rubrieken Vraag en aanbod en Vragen en meningen.
Vanuit de leden kwam de vraag om meer controle op de netheid van de tuinen en tijdig actie te ondernemen op vuile tuinen en bij gevallen van fytophtera-besmetting.
Als laatste vroeg de voorzitter de leden om de compostcontainers in het najaar zoveel mogelijk leeg te maken om een muizenplaag te voorkomen.

Reuzen groenten
Na de pauze was het woord aan Brad Wursten uit Hasselt. Brad is expert op het gebied van het telen van reuzengroenten. Hij nam de leden in een mooie presentatie mee in de wereld van de bekende gigantische pompoenen en kalebassen (tot over de 600 kg), maar ook van reusachtige groenten zoals aardappelen, kolen, prei, wortelen en maïs. Zelf had hij meerdere wereldrecords op zijn naam staan. Het bijzondere aan deze teelt van reuzengroenten is dat het allemaal gebaseerd is op het gebruiken van de natuurlijke eigenschappen van de groenten, die met listige kunstgrepen worden uitgebuit. Alles gaat volledig biologisch en de meeste groenten zijn nog gewoon eetbaar.

De vergadering werd traditioneel afgesloten met de verloting, waarbij weer alle aanwezigen een prijs(je) ontvingen.